op weg naar een betere toekomst

C02

 

prestatieladder

 

Duurzaam ondernemen

Niveau 3

Elshout vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Daarnaast stellen ook onze opdrachtgevers steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om onszelf, maar ook de buitenwereld te bewijzen dat we het terugdringen van de CO2-uitstoot serieus aanpakken, hebben we als aanvulling op onze kwaliteitsmanagementsysteem, dat is gecertificeerd op basis van de ISO 9001, het doel opgepakt om ons hiervoor te certificeren.

Een goede meetstok hiervoor is de CO2-prestatieladder. In maart 2019 hebben we ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder Niveau 3. Dit betekent dat we een goed inzicht hebben van onze CO2-uitstoot en waar dat door wordt veroorzaakt. We laten zien dat we ook concrete stappen nemen om deze uitstoot terug te dringen. We kijken daarbij ook naar de ontwikkelingen in de branche en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Via onze website communiceren we op een transparante manier over onze inspanningen, met betrekking tot het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Hieronder vindt u een aantal rapportages die meer inzicht geven in alles wat er binnen Elshout leeft op het gebied van CO2-uitstoot.

Onze doelstellingen zijn:

1,5% CO2 reductie in 2024 t.o.v 2020 

3,5 % CO2 reductie in 2027 t.o.v 2020

Om deze doelstellingen te halen in er Energie management actieplan[3.B.1] opgezet.

Het actieplan richt zich op:

Verminderen brandstofverbruik

  • Chauffeurs aan te moedigen om brandstofbesparend te rijden (=het Nieuwe Rijden);
  • Bij de aankoop van nieuwe machines/voertuigen het verbruik een rol laten spelen;
  • Medewerkers betrekken bij reduceren brandstofverbruik;
  • Vermijden van extra gereden kilometers.

Verminderen stroomverbruik

  • Het inkopen van Nederlandse “groene stroom”

Om inzicht te creeren stellen we halfjaarlijks de CO2-footprint vast en leggen we jaarlijks de status van de maatregelen vast. Hiervoor kunt u de periodieke rapportages bekijken.

De wijze van interne en externe communicatie over de CO2-footprint is vastgelegd in een Communicatieplan [3.C.2]. Wij houden de medewerkers op de hoogte van de CO2 prestatieladder door middel van toolboxen. Andere belangstellenden worden via de website op de hoogte gehouden. [3.C.1]

Informatie over de CO2-prestatieladder en de CO2-prestaties van Elshout is ook te vinden op https://www.skao.nl/certificaathouders/Ron_Wullems_Beheer_bv

Elshout draagt bij aan branche- en keteninitiatieven door hierbij een actieve rol in te vullen [3.D.1]: De Groene Koers is het sectorplatform van de bouw & infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, waaruit blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doet zij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

 

contact

Op deze website hebben wij een beeld van ons bedrijf geschetst. Een beeld dat niet anders dan onvolledig kan zijn. Als u ons bedrijf beter wilt leren kennen en wilt ervaren wat wij voor u in de praktijk kunnen betekenen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Al was het “alleen maar” voor deskundig advies.

 

Contactgegevens:

Elshout Civiel BV                    
Urkstraat 17                         
4817 AR Breda,          

Tel: 076-573 51 51             
info@elshoutbreda.nl