je hoeft niet groot te zijn om ruim te denken

geen aannemer maar probleemoplosser

sinds 1961

al 60 jaar op weg!

Elshout Breda is een soepele organisatie met korte communicatielijnen. Mede hierdoor zijn wij in staat om alert en adequaat te reageren op uw wensen. Die snelle en directe aanpak vormt de rode draad bij al onze werkzaamheden. Om wat voor project het ook gaat. Wij hebben de vakmensen en het materieel in huis om uw opdracht, ongeacht aard of omvang, tot in details naar wens en stipt volgens afspraak uit te voeren.

In de GWW-sector zijn de factoren tijd en kostenbesparing van doorslaggevende betekenis. Om in een hoog tempo en zeer efficiënt te kunnen werken, beschikt Elshout Breda over goed onderhouden materieel en up-to-date automatiseringssystemen. Door alle werkzaamheden in elk stadium van de bouw zorgvuldig te coördineren is een vlotte uitvoering gegarandeerd.

bij elke uitdaging

snel & direct

geen project voor ons te groot of te klein

Onze werkzaamheden

  wat we doen

verhardingen

Om van A naar B te komen is een goede infrastructuur van belang; een fysieke infrastructuur, zoals een weg. Je kunt een weg maken van alle soorten materialen, afhankelijk het soort gebruik van het wegdek. Snelwegen, verbindingswegen en lokale wegen, maar ook straten en pleinen, fiets- en voetpaden en parkeerplaatsen: elke toepassing vraagt om een andere verharding.

rioleringen

Voor het transporteren van afval,- en regenwater naar zuiveringsinstallaties is Nederland voorzien van een rioolstelsel. Nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen e.d. dienen op de bestaande riolering te worden aangesloten. Tevens is onderhoud aan bestaande riolering van belang om een goede afvoer te kunnen garanderen.

grondwerk

De uitvoering van een groot deel van de infrastructurele werken begint bij het grondwerk. Het uitvoeren van grondwerken houdt in: het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond. Doordat de terrein- en bodemgesteldheid per locatie verschillend kan zijn, is een goede voorbereiding van groot belang. Dit in verband met het in te zetten materieel en de benodigde uitvoeringsduur.

groen

Als onderdeel van Elshout Civiel bv zijn wij ook actief op het gebied van groenvoorzieningen. Bij nagenoeg elk civieltechnisch werk komt groenvoorziening aanbod. Denk hierbij aan het aanbrengen van grond- en groeiplaatsverbetering ten behoeven van bomen & planten, maar ook het aan- en verplanten en onderhouden van bomen en planten, uitvoeren van grondbewerkingen en het inzaaien van bermen en gazons.

onze projecten

Wat we hebben gemaakt

Reconstructie Heerbaan – 

Breda

Reconstructie van de Heerbaan, gedeelte tussen de Tilburgseweg en Sterrebos, bestaande uit:

 • Opbreken gehele oude constructie
 • Vernieuwen straat afwatering
 • Aanbrengen elementenverharding
 • Aanbrengen complete constructie asfaltverharding
 • Aanleg compleet nieuwe rotonde
 • Aanleg van 4 bushaltes
 • Aanbrengen nieuwe openbare verlichting

 

Reconstructie Julianalaan –

Breda

Complete reconstructie van de Julianalaan, Jacob Catssingel, Vondelstraat en P.C. Hoofstraat, alsmede de kruising met de Graaf Hendrik III laan en aansluitingen met de Weerrijssingel en de Bernhardssingel, bestaande uit:

 • Opbreken gehele oude constructie
 • Rioolvervanging; aanbrengen gescheiden rioolstelsel. Inclusief vervangen huisaansluitingen & straat afwatering 
 • Aanbrengen elementenverharding
  Betontegels, betonstraatstenen & hergebruikte gebakken straatstenen
 • Gesloten verharding
  Complete constructie asfaltverharding inclusief membraam op brugdek
 • Aanbrengen groeiplaatsverbeteringen t.b.v. nieuwe bomen
 • Kruising Graaf Hendrik III laan, uitgevoerd in een enkele weekendafsluiting

 

Bouwrijpmaken ‘De Laantjes’ –

Hendrik-Ido-Ambacht

Bouwrijpmaken van geheel nieuwe wijk van 116 woningen gelegen te Hendrik-Ido-Ambacht, als onderdeel van de Volgerlanden, bestaande uit:

 • Grondwerk; aanbrengen grondverbetering t.b.v. rioleringen en wegen alsmede het ontgraven van nieuwe waterpartijen.
  Totaal ruim 30.000m3 ontgraven, vervoeren en verwerken in terrein. Ruim 20.000m3 zand leveren en verwerken t.b.v. grondverbetering.
 • Aanbrengen riolering; aanbrengen ruim 2300m1 dubbel rioolstelsel bestaande uit PVC DWA riolering en PP-drainage HWA riolering inclusief plaatsen pompput (drukriolering), alsmede aanbrengen uitleggers t.b.v. huis en kolkaansluitingen
 • Aanbrengen (tijdelijke) elementenverharding t.b.v. bouwrijpfase +/- 10.000m2
 • Aanbrengen groeiplaatsverbeteringen t.b.v. toekomstige bomen +/- 3000m3
 • Aanbrengen betonnen keerwanden +/- 400m1
 • Aanbrengen houten beschoeiing +/- 360m1

 

 

Werken bij elshout?

\

Bij ons ben je geen nummer, hier tel je echt mee!

\

Scholingsmogelijkheden

\

Goede arbeidsvoorwaarden

contact

Op deze website hebben wij een beeld van ons bedrijf geschetst. Een beeld dat niet anders dan onvolledig kan zijn. Als u ons bedrijf beter wilt leren kennen en wilt ervaren wat wij voor u in de praktijk kunnen betekenen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Al was het “alleen maar” voor deskundig advies.

 

Contactgegevens:

Elshout Civiel BV                    
Urkstraat 17                         
4817 AR Breda,          

Tel: 076-573 51 51             
info@elshoutbreda.nl